Το Seed Bomb είναι μία σφαίρα η οποία αποτελείται από φυτόχωμα (που περιέχει βιταμίνες και βιολογικό κομπόστο), πηλό, σπόρους διαφορετικών φυτών και νερό. Ρίχνεται στο χώμα και με την πάροδο του χρόνου οι σπόροι αρχίζουν να φυτρώνουν, η σφαίρα “ραγίζει”, με αποτέλεσμα να δημιουργείται το ριζικό σύστημα του φυτού.

Καινοτόμα Στοιχεία:

  • Δεν χρειάζεται απαραίτητη προετοιμασία του εδάφους στο οποίο θα φυτευτεί.
  • Εξαιτίας της ύπαρξης νερού στο εσωτερικό της σφαίρας δημιουργείται ένα πιο υγρό περιβάλλον για τον σπόρο, σε αντίθεση με το ξηρό περιβάλλον του νησιού με αποτέλεσμα το φυτό να φυτρώνει πιο γρήγορα.
  • Λόγω της ύπαρξης πηλού στο seed bomb προστατεύονται οι σπόροι από ποντίκια και πουλιά καθώς και από τις ψηλές θερμοκρασίες του νησιού, μέχρι το φυτό να φυτρώσει.
  • Είναι οικολογικό καθώς εξοικονομείται το πλαστικό που χρειάζεται για την παραγωγή γλαστρών. Έτσι, αποτελεί μία πολύ πιο οικολογική αλλά και συνάμα οικονομική λύση.
  • Υπάρχει ένα μεγάλο εύρος επιλογής για τους σπόρους αφού το seed bomb μπορεί να κατασκευαστεί με οποιονδήποτε σπόρο. Ο κατ’ εξοχήν περιορισμός για την επιλογή του  είδους του σπόρου, για το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα, είναι το κλίμα της χώρας. Μετά από διάφορες έρευνες επιλέγηκε να δημιουργηθούν τα seed bombs με τους παρακάτω σπόρους καθώς είναι από τους πιο κατάλληλους  για το κλίμα και το έδαφος της Κύπρου. Επίσης χρειάζονται λιγότερη φροντίδα από άλλα φυτά.